Fotosensibiliteit

Fotosensibiliserende geneesmiddelen

 

Iedereen weet dat een overdadige blootstelling aan de zon schadelijk kan zijn, maar wist je dat sommige geneesmiddelen de gevoeligheid van de huid voor de zon verhogen? Men spreekt dan over fotosensibiliserende geneesmiddelen. Het innemen of het op de huid aanbrengen van dergelijke geneesmiddelen, leidt na blootstelling aan UV - stralen (zonlicht én zonnebank) tot lokale reacties van de huid, ook wel “fotodermatosen” genaamd (foto = licht; dermatose = huidziekte).

Men onderscheidt fototoxische en fotoallergische dermatosen, al is dit onderscheid niet altijd even duidelijk.

 De fototoxische dermatosen worden vooral gekenmerkt door verbranding, zoals bij een « zonneslag », met roodheid en mogelijk blaarvorming. Deze huidreacties worden alleen gezien op de huidzones blootgesteld aan de zon of UV - stralen. Zij kunnen in theorie bij iedereen die het geneesmiddel gebruikt, optreden na intense blootstelling aan UV - stralen;

 Fotoallergische dermatosen komen onder verschillende vormen voor; maar meestal zien ze er rood en schilferend uit en ze gaan vaak gepaard met jeuk. Eerst komen ze voor op de huidzones rechtstreeks blootgesteld aan de UV - stralen. In een later stadium kunnen ze uitbreiden naar andere zones. Zoals de naam al zegt, gaat het hier om een allergische reactie uitgelokt door UV - stralen. Ze worden dus enkel gezien bij personen allergisch voor het betreffende geneesmiddel. Dit komt natuurlijk minder vaak voor!

Eenzelfde geneesmiddel kan zowel een fototoxische als een fotoallergische reactie uitlokken. De geneesmiddel(groepen) die veelvuldig fotodermatoses uitlokken, worden opgesomd in de tabel op de keerzijde. Neem je één van deze middelen, dan moet je je beschermen bij intense blootstelling aan zonlicht of UV - stralen, in het bijzonder voor UVA. Vertrek je op wintersport, plan je een strandvakantie, ga je naar de zonnebank en heb je twijfels, raadpleeg je arts of apotheker.

Voorkomen is beter dan genezen!

Gebruik je een fotosensibiliserend geneesmiddel, dan neem je best onderstaande raadgevingen in acht:

  • Blijf uit de zon tussen 12 en 16u00, dan is de zon het felst;
  • Ga niet op de zonnebank (UVA - stralen)
  • Bedek je huid met kleding, draag ook een "zonne" - hoed of pet. Dit doe je best ook bij bewolkt weer!
  • Smeer de lichaamsdelen niet afgeschermd door kleding, goed in met voldoende zonnecrème. Gebruik hiervoor een crème met een hoge beschermingsfactor, die ook beschermd tegen UVA. Vraag raad aan je apotheker!
  • Smeer je in 20 minuten vóór blootstelling aan de zon. Doe dit om de 2 uur met voldoende crème. Ga je zwemmen, of bij zweten, moet je sneller smeren!
  • Vergeet niet dat UVA - stralen ook door ramen (bvb. van de wagen) gaan.

 

 

 

Lees voor meer informatie ook steeds de bijsluiter!

Loop je na inname of toediening van eender welk geneesmiddel, een overdreven zonnebrand op bij blootstelling aan zonlicht of UV - stralen, bespreek je dit best met je apotheker en arts. Zeker als je vóór inname van het verdachte geneesmiddel blootstellingaan de zon of UV - stralen wel

goed verdroeg.

Maandelijks thema